Frans onderzoek: drastische verbetering gezondheid bij gebruik E-sigaretten (franstalig)

Franse Studie naar E-sigaretten toont aan dat de gezondheid bij E-sigarettengebruikers drastisch toeneemt!. Deze studie gepubliceerd in november 2012 met 100 rokers die niet echt wilden stoppen met roken, toont aan dat de elektronische sigaret een prima tabaksvervanger is!

E-cigarette emissions volatile organic compounds less than tobacco

In de blog van prof Siegel wordt aangehaald dat er een rapportage is gemaakt, wat uitwijst dat de uitstoot van vluchtige organische stoffen in damp, vele malen lager ligt dan bij sigarettenrook. Het idee van ‘meedampen’ wordt hiermee op scherp gezet.

Media impact uitzending Zembla “Schippers, minister van tabak”

Rapportage over de media impact na de uitzending van Zembla waarin bleek dat minister Schippers van Volksgezondheid relaties heeft met de tabaksindustrie. Deze uitzending deed veel stof opwaaien en resulteerde in kamervragen. Het KCER wordt in dit rapport geciteerd.

Electronic cigarette, userprofile etc.. statistics (addon)

Rapport met statistieken ter ondersteuning van bovenstaand rapport. Tot op detail beschreven hoe de onderzoeksmethode was, en en hoe er wat van wie gemeten werd. Wordt ondersteund door grafiekenmateriaal.

Electronic cigarettes as a harm reduction strategy for tobacco control

Rapport over effectiviteit van e-sigaret ter vervanging van de gewone sigaret. In dit rapport ook het bewijs dat er geen schadelijke stoffen in de ampulvullingen zitten, behalve nicotine. De FDA vond naar zeggen schadelijke hoeveelheden diëthyleen en carcinogene stoffen. Deze zijn bij een groot onderzoek door deze universiteiten NIET aangetroffen.

E-cigarette, Acute effects on mood and craving

rapport (factsheet) waarin duidelijk wordt dat de E-sigaret helpt de neiging tot roken te voorkomen, en dat nicotine niet aantoonbaar de drijfveer is om te roken. Smaak, het wolkje damp en de handeling zijn voldoende om te voorzien in de rookbehoefte, die gecreëerd werd met de klassieke sigaret

E-cigarettes as a potential tobacco harm reduction product

Rapport met resultaten uit een onderzoek onder E-rokers. Ook in dit rapport positieve resultaten, na te lezen in een uit tabellen opgemaakt rapport. De conclusie: De E-sigaretgebruikers laten de gewone sigaretten liggen en melden verbetering van de longfunctie. Noot: Dit was in 2009 toen de E-sigaretten nog niet zo geavanceerd waren!.

KCER Survey: E-sigaretten en E-roken in Nederland en België

Onderzoek van het Kenniscentrum E-roken: Profiel van de E-roker, gebruik, tevredenheid en gezondheidsaspecten. Gerelateerd aan het rapport, de ruwe data en gebruikersplatform beschouwing via link: http://www.hotcoildm.nl/downloads/ergb1.pdf

Overheden willen E-sigaret verbieden! Waarom?

De overheden stellen dat de E-sigaret een gevaar is voor de gezondheid. Het is echter de vraag wiens gezondheid. Bovenstaande Universitaire rapportages wijzen uit dat de gezondheidsrisico’s van het gebruik van de E-sigaret veel lager zijn dan het roken van klassieke sigaretten.  Het Kenniscentrum E-roken denkt dat het de overheden te doen is om de gezondheid van de financiële stromen naar de overheden toe. Op E-sigaretten kan men geen accijns heffen, omdat het geen tabaksproduct is. Tevens is het geen geneesmiddel, omdat de E-sigaret niets geneest. Wat blijft over? Een derving op de staatskas als rokers hun kankerstaafjes verruilen voor deze zeer functionele tabaksvervanger! Nu de EU van plan is de E-sigaret te verbieden, staat hebzucht van de overheden naar geld lijnrecht tegenover de ontlastende onderzoeken van de universiteiten als het om de E-sigaret gaat. Het Kenniscentrum E-roken is van mening dat de overheden de E-rokers zo terug dwingt weer kankerverwekkende sigaretten te gaan gebruiken. Een trieste vorm van belangenverstrengeling bij de politici, waar ze over enkele decennia wellicht weer afwijzend naar terug kijken.

Bron: www.kcer.org kenniscentrum voor electronisch roken.